021 795 4112 [email protected]

Executorul judecătoresc este un liber profesionist, având statutul unei funcții autonome, un reprezentant neutru al intereselor clienților săi, un consilier nepărtinitor pentru chestiuni juridice complexe, îndeplinind totodată un serviciu de interes public prin întocmirea actelor de autoritate publică.

Birou Executor Judecătoresc Bati Dan Cristian

Biroul Executorului Judecătoresc Bati Dan Cristian a luat ființă în anul 2012 în scopul de a oferi clienților, persoane fizice sau juridice, soluții optime pentru problemele juridice pe care le întâmpină și care țin, exclusiv, de competența executorului judecătoresc

Competența executorului judecătoresc este la nivel de Curte de Apel. Astfel, Biroul Executorului Judecătoresc Bati Dan Cristian își desfășoară activitatea în competența teritorială a Curții de Apel București iar județele arondate Curții de Apel București sunt Municipiul București, Județul Ilfov, Județul Călărași, Județul Giurgiu, Județul Ialomița, Județul Teleorman.

Biroul este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanțe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare și imobiliare.

Cu ajutorul nostru vă puteţi realiza efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu, acesta fiind actul care deschide dreptul de executare silită.

Acte Necesare

Formare dosar executare

Comunicare unei notificări prin agent procedural din cadrul biroului nostru sau prin poștă.

Legislație

Legi

Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecătoreşti REPUBLICATĂ

Ordine

Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordin nr. 2561/2012 din 30/07/2012 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti

Regulament & Statut

Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, modificat în 20/03/2013

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti

Despre executarea silită

B.E.J. Bati Dan Cristian

Luni-Vineri: 09:00-17:00
Tel: 021 795 4112
[email protected]