021 795 4112 [email protected]

Licitații

– Criterii de participare –

1. Criterii de participare la licitatia imobiliara

Orice persoana care indeplineste criteriile de mai jos poate participa la licitatia de bunuri imobile. Vânzarea la licitatie este publica. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie vor depune, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, oferta de cumparare, precum si dovada achitarii cautiunii, reprezentând 10 % din pretul de începere al licitatiei pentru termenul respectiv. Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii care au creante în rang util, precum si persoanele care, împreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit în proprietate comuna pe cote parti.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Vânzarea va începe de la pretul cel mai mare oferit daca este mai mare decât pretul de evaluare sau, în lipsa unei asemenea oferte, de la pretul de evaluare.

Daca la primul termen de licitatie nu se obtine pretul de evaluare, se va acorda un nou termen, pretul de pornire al licitatiei reducandu-se la 75 % din pretul de evaluare. Daca nu se obtine pretul de începere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vândut la pretul cel mai mare oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vânzarea se va putea face chiar daca va fi un singur ofertant daca se ofera pretul de la care începe licitatia.In cazul in care nici la a doua licitatie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecatoresc va putea stabili o noua licitatie la care pretul de pornire sa fie 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 75 % din cel la care imobilul a fost evaluat.

Dupa adjudecarea imobilului de catre unul din participantii la licitatie, executorul, la cerere, va dispune restituirea cautiunilor depuse de ceilalti participanti.

Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecatoresc în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzarii tinându-se seama de cautiunea depusa în contul pretului. Daca adjudecatarul nu depune pretul în termenul aratat, se va organiza o noua licitatie, acesta fiind obligat sa plateasca cheltuielile ocazionate de noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Daca imobilul nu se vinde la termenul acordat, fostul adjudecatar va suporta toate cheltuielile ocazionate de urmarirea imobilului. Sumele datorate de fostul adjudecatar se stabilesc de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu, si vor fi retinute cu precadere din cautiune.

Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta în contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret. De asemenea, daca exista alti creditori care au un drept de preferinta la distributie, el va depune si suma necesara pentru plata creantelor lor, în masura în care acestea nu sunt acoperite de diferenta de pret.

Dupa plata integrala a pretului sau a avansului, daca vânzarea se face cu plata în rate, executorul judecatoresc va întocmi actul de adjudecare care va servi dobânditorului ca titlu de proprietate si pentru înscrierea în cartea funciara. Un exemplar dupa actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar altul va fi comunicat din oficiu biroului de cadastru si publicitate imobiliara pentru inscrierea provizorie in cartea funciara a dreptului de proprietate al adjudecatarului. In termen de o luna de la data inscrierii provizorii in cartea funciara, debitorul sau orice alta persoana interesata va putea ataca actul de adjudecare pe calea contestatiei la executare. Daca nu se face contestatie in termen de o luna sau daca contestatia a fost respinsa prin hotarare definitiva, executorul judecatoresc va hotara din oficiu, prin incheiere definitiva, ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sa fie intabulat in cartea funciara. Actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau a oricarei persoane care are în posesie sau detine în fapt, fara nici un titlu, imobilul adjudecat.

2. Criterii de participare la licitatia mobiliara

Orice persoana care indeplineste criteriile de mai jos poate participa la licitatia de bunuri mobile.
Vânzarea la licitatie este publica. Persoanele care vor sa cumpere bunurile scoase la licitatie vor depune, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, dovada achitarii cautiunii, reprezentând 10 % din pretul de începere al licitatiei pentru termenul respectiv. Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii urmaritori sau intervenienti.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.
Vânzarea va începe de la pretul cel mai mare oferit daca este mai mare decât pretul din anuntul/publicatia de vanzare sau, în lipsa unei asemenea oferte, de la pretul din anuntul/publicatia de vanzare.
Daca la primul termen de licitatie nu se obtine pretul de incepere, la acelasi termen, bunul va fi din nou scos la vanzare, caz in care licitatia va incepe de la pretul de 75% din cel prevazut in anunt/publicatie, iar bunul va fi vandut celui care ofera pretul cel mai mare. Daca nu se obtine pretul de 75%, licitatia se amana la un alt termen cand licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul initial prevazut in anunt/publicatie de vanzare. Daca nu se obtine nici acest pret, bunurile vor fi vandute, la acelasi termen, la cel mai mare pret oferit, chiar si atunci cand la licitatie s-a prezentat un singur ofertant. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 75 % din pretul stabilit pentru inceperea licitatiei.
Dupa inchiderea licitatiei, la cerere, executorul va dispune restituirea cautiunilor depuse de participantii care nu au adjudecat bunul.
Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna de indata intregul pret, tinându-se seama de cautiunea depusa pentru participarea la licitatie, la cererea sa, acceptata de creditor sau de reprezentantul sau, pretul se va depune si ulterior, in cel mult 5 zile de la data licitatiei.Daca adjudecatarul nu depune pretul în termenul aratat, se va organiza o noua licitatie, acesta fiind obligat sa plateasca cheltuielile ocazionate de noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Sumele datorate de fostul adjudecatar se stabilesc de executorul judecatoresc prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu, si vor fi retinute cu precadere din cautiune. Dupa plata integrala a pretului, executorul judecatoresc va întocmi actul de adjudecare care va servi dobânditorului ca titlu de proprietate.

REGISTRUL ELECTRONIC DE PUBLICITATE A VANZARII BUNURILOR SUPUSE EXECUTARII SILITE