021 795 4112 [email protected]

Servicii

Biroul este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanțe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare și imobiliare.

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Comunicarea actelor de procedura

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Executări directe

  • Evacuari
  • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Executări directe

  • Urmarirea mobiliara a creantelor
  • Urmarirea imobiliara a creantelor

Popriri

Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin

Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)

Procese – verbale de oferta reala

Confiscari

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale

Trimite-ne o solicitare