Servicii

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Executari directe:
  • Evacuari
  • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
 • Executari indirecte:
  • Urmarirea mobiliara a creantelor
  • Urmarirea imobiliara a creantelor
 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Procese - verbale de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui

Informatii contact

Email Email: [email protected]
Telefon Tel: +4021.795.4112
Fax Fax: +4021.210.9695
Mobil Mobil: +40730013215, +40740.642.819
Adresa Adresa: Sos. Stefan Cel Mare Nr. 2, Bl. 13, Sc. B, Et.1, Ap. 25, Sector 1
011737, Bucuresti, Romania

Harta

Licitatii

www.registruexecutari.ro

Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarilor silite